Sarajevo, 15 april 2019

 

Nakon realizovanih prezentacija/edukacija projekta „Osposobljavanje davalaca usluga (restorana, obdaništa, osnovnih i srednjih škola) za pružanje adekvatne ishrane oboljelim od celijakije, koji finansira Fond otvorenog društva BiH, u okviru projekta “Otkucaji – Platforma za građanski monitoring sistema zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini” uposlenicima (kuharima, servirkama i vaspitačicama) tri sarajevska obdaništa/vrtića (Dječiji grad/Mojmilo, Kekec i Mašnica), i vaspitačicama obdaništa Košuta (Aleja Lipa 49, Hrasno) prezentirane su teme iz okvira ovog projekta.

Teme su uključivale pojašnjenja o glutenu i celijakiji, šta su najčešći simptomi celijakije i kako ih prepoznati, pogotovo kod djece, šta uključuje bezglutenska ishrana/namirnice i kako se sprema, skladišti i poslužuje hrana bez glutena, kako se u prodavnicama prepoznaje bezglutenska hrana, šta dovodi do kontaminacije bezglutenskih proizvoda i jela, i koje su moguće posljedice konzumiranja kontamiranih jela,…), a predstavljeno je I udruženje “No Gluten”, njegove aktivnosti, ciljevi i planovi.

Pošto u navedenom obdaništu borave dvije djevojčice sa dijagnozom celijakije, vaspitačice su imale određena predznanja i iskustva, ali su ovakvu sistematizovanu prezentaciju ocijenile veoma korisnom i predložile njeno ponavljanje roditeljima djece koja borave u ovom obdaništu/ vrtiću.

Predloženi termin ponavljanja ove edukacije/prezentacije je kraj kalendarske godine u skladu sa mogućnostima Udruženja osoba oboljelih od celijakije “No Gluten” Kantona Sarajevo i aktivnostima/planovima obdaništa.

Vaspitačicama su podijeljene brošure sa navedenim temama i liste proizvoda sa i bez glutena, a oboljelim djevojčicama su pripremljeni paketići bezglutenskih proizvoda (pereci salinis i slatkiši pausa ciok) proizvođača SCHAR koje je donirala firma Džajić-Commerce Sarajevo, prijatelj i sponzor aktivnosti Udruženja “No Gluten”