Sarajevo, 01/05.april.2019

 

Nakon što je projekat „Osposobljavanje davalaca usluga (restorana, obdaništa, osnovnih i srednjih škola) za pružanje adekvatne ishrane oboljelim od celijakije,  koji finansira Fond otvorenog društva BiH, u okviru projekta “Otkucaji – Platforma za građanski monitoring sistema zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini” i njegovi ciljevi predstavljen v.d. direktorici JU “Djeca Sarajeva” Jasmini Čongo, dogovorena je I organizovana realizacija edukacije/prezentacije tema vezanih za gluten i celijakiju uposlenicima (kuharima, servirkama i vaspitačicama) tri obdaništa/vrtića i to:Dječiji grad, Kekec i Mašnica.

 

U razgovoru sa vd. direktoricom  smo upoznati da u 8 opština grada Sarajeva djeluje 31 vrtić, u kojima boravi 2.800 djece, te da se hrana, uz poštovanje svih propisanih standarda, priprema u centralnoj kuhinji na Mojmilu i  distribuira u 29 vrtića, dok  se u 2 udaljena vrtića u opštinama Ilijaš i Vogošća, hrana priprema u samim objektima.

Prezentacija i objašnjenje tema iz okvira projekta (šta je gluten i celijakija, šta su najčešći simptomi celijakije i kako ih prepoznati, šta uključuje bezglutenska ishrana/namirnice i kako se sprema, skladišti i poslužuje hrana bez glutena, šta dovodi do kontaminacije bezglutenskih proizvoda i jela, i koje su moguće posljedice konzumiranja  kontamiranih pripravaka,…) prvo je realizovana u vrtiću Dječiji grad na Mojmilu, dana 01.04.2019. godine u prisustvu 19 uposlenika, dok je druga prezentacija realizovana dana 05.04.2019 u vrtiću Kekec na Čengić Vili gdje su pored uposlenika tog vrtića bili prisutni i uposlenici vrtića Mašnica (ukupno 11 uposlenika).

Svi uposlenici navedenih vrtića sa pažnjom su pratili edukaciju, a pojedini učesnici su se posebno zahvalili na znanju koje su stekli ili proširili, te interesantnom i jednostavnom objašnjavanju i prezentaciji. Podijeljene su i brošure sa navedenim temama i liste proizvoda sa i bez glutena.

U prilogu slike sa obje edukacije / prezentacije