Udruženje osoba oboljelih od celijakije „NO GLUTEN“ Kantona Sarajevo, tokom mjeseca novembra i decembra 2020. godine, realizovalo je projekat:
PODIZANJE SVIJESTI O ŽIVOTU SA CELIJAKIJOM
u saradnji i uz finansijsku podršku općine/opštine Novi Grad Sarajevo

Projekat edukacije učenika i nastavnika/profesora u osnovnim i srednjim školama te roditelja i vaspitača obdaništa na području opštine Novi Grad Sarajevo (što je bio i uslov za finansiranje ovog projekta), odobren je u znatno manjem iznosu od planiranog i realizovan u uslovima pandemije korona virusa (COVID 19).

Zbog specifičnih uslova, edukacija je  organizovana u online formatu za učenike viših razreda (VII, VIII i IX razred) u tri osnovne škole (OŠ Skender Kulenović, OŠ Fatima Gunić i OŠ Aneks), te učenike III razreda u Petoj Gimnaziji Dobrinja. U predškolskoj ustanovi Bonum (organizaciona  jedinica vrtić Vrtuljak) u Mojmilu održano je predavanje roditeljima i uposlenicima obdaništa uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

 

Edukacijama na temu glutena, celijakije, simptoma i posledica celijakije, dijagnosticiranju celijakije i drugih oblika intolerancije na gluten, namirnicama koje sadrže i ne sadrže gluten, bezglutenskoj ishrani kao jedinom lijeku… u organizaciji Muhibe Adanalić kao voditeljice projekta i mr.ph.MBA Anise Šerak kao edukatorice, je prisustvovalo 115 polaznika (učenika, nastavnika, profesora, direktora, vaspitača, roditelja).

Također, u sklopu prezentacija/edukacija, učesnici su upoznati i sa  Udruženjem osoba oboljelih od celijakije „NO GLUTEN“ Kantona Sarajevo, njegovim ciljevima i aktivnostima, a dostavljene su im i brošure sa obrađenim temama u printanom i elektronskom obliku.

U zaključku treba reći da su učesnici, ali i profesori i nastavnici i roditelji,  sa zanimanjem pratili predavanja/edukacije, postavljali pitanja i davali komentare, te da smo imali upita da edukaciju ponovimo u nekom skorijem terminu, čemu se i mi iz Udruženja nadamo.

Mnogo hvala Petoj gimnaziji na zahvalnici koja je prepoznala naš rad.

BROŠURU možete naći ovdje.

Također želimo da se zahvalimo i opštini/općini Novi Grad Sarajevo na finansijskoj podršci u realizaci ovog projekta, odnosno doprinosu našem cilju i zadatku da  što veći broj ljudi, posebno djece, upoznamo sa izazovima današnje ishrane, i bolestima koje ona može da izazove, posebno bolesti celijakije i drugim oblicima intolerancije na gluten.